Město Dobruška Město Opočno

Úvodem

František Kupka

malíř

* 23.9.1871 v Opočně

† 24.6.1957 v Puteaux u Paříže


František Kupka

Pocházel z Opočna, avšak svoje dětství a mládí prožil v Dobrušce (1872 - 1889), kde se také vyučil sedlářem a řemenářem. Malířství studoval v Jaroměři, později v Praze, ve Vídni a v Paříži. V Paříži také žil s přestávkami od roku 1895 až do své smrti. Za své dílo Balada - Radosti dostal v roce 1904 zlatou medaili na světové výstavě v USA. V období 1. světové války organizoval Kupka československé legie ve Francii a otevřeně se angažoval za naši státní samostatnost. Po válce se vrátil do ČSR a pracoval na ministerstvu obrany. V letech 1922 - 1924 byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. Roku 1924 se vrátil do Paříže. Svým malířským dílem se stal jedním ze zakladatelů abstraktního umění. Směr, který rozvinul, se nazývá orfismus. Jeho obrazy jsou plně doceňovány až v současnosti. Svoje umělecké názory shrnul v knize Tvoření v umění výtvarném (česky 1923). V letech 1924 a 1936 byly uspořádány velké výstavy Kupkových děl ve Francii, v roce 1946 v Praze. Kupkova vrcholná díla jsou zastoupena v předních světových galeriích. V roce 1994 byla instalována nejreprezentativnější výstava Kupkova celoživotního výtvarného díla v Japonsku (Nagoja, Sendai City, Tokio). V reprezentačních prostorách dobrušské radnice je instalována stálá výstava jeho prvotin, které namaloval zejména pro svého mecenáše, tehdejšího starostu města a podnikatele Josefa Archleba.


Jako doprovodný materiál k této výstavě vydalo město Dobruška několik drobných propagačních materiálů. V roce 2008 vyšly v češtině a angličtině tiskoviny Kupkovy prvotiny v Dobrušce a Mládí Františka Kupky. V roce 2010 byly v rámci projektu "Přeshraniční spolupráce měst Radków - Dobruška prostřednictvím vizuálních informačních systémů" vydány vícejazyčné materiály v českém, polském a anglickém jazyce. Jedná se o soubor pohlednic František Kupka a skládačku Krajem Františka Kupky.