Město Dobruška Město Opočno

František Kupka - Čech, Francouz, Evropan

Stará moudrost říká, že doma není nikdo prorokem. V určitém smyslu to platí i pro Františka Kupku. Světově proslulý malíř, vynikající umělecká osobnost, která spoluurčovala směr rozvoje moderního výtvarného umění, byl v místech, odkud pocházel, téměř neznámý.

Dílem proto, že v dobách minulých jevil jeho umělecký výraz značné odlišnosti od tehdy oficiálního tzv. socialistického realismu, dílem proto, že jeho obrazy nejsou prvoplánové, že odrážejí spíše vnitřní než vnější skutečnost. To všechno (a možná ještě něco navíc) způsobilo, že rodný kraj vnímal Kupku jen jaksi okrajově, sice jako velikána, ale až příliš velkého, vzdáleného a málo pochopitelného.

A tak se Kupka opravdu vrací až dnes. Teprve v letos, v roce 2008, se uskutečnila celá řada akcí, které mají geniálního malíře navrátit kraji, z něhož vyšel dobýt svět. Hlavním iniciátorem a pořadatelem těchto aktivit byl Královéhradecký kraj.

Významná událost se odehrála ve dnech 7. a 8. října v prostorách Univerzity Hradec Králové. Byla jí mezinárodní konference o životě díle Františka Kupky, jejímiž pořadateli byla zmíněná univerzita, Královéhradecký kraj a Francouzský institut v Praze. Hlavní dramaturginí sympozia byla Mgr. Lenka Jaklová. Ve dvoudenním maratónu zazněly referáty a diskusní příspěvky věnované jak Kupkovým životním osudům, tak i vývoji jeho uměleckých názorů i Kupkově tvorbě samotné. Závěr prvního dne konference byl věnován slavnostnímu večeru v královéhradeckém muzeu, jehož se zúčastnily i mnohé významné osobnosti, jako např. francouzský velvyslanec v České republice, náměstek ministra kultury ČR, či hejtman Královéhradeckého kraje.

U příležitosti zmíněného sympozia bylo zrealizováno velké množství doprovodných kulturních akcí. Řadu znich připravila právě Dobruška. V pondělí 6. října byl před základní školou nesoucí Kupkovo jméno odhalen za hojné účasti dobrušských občanů památník, připomínající umělcovo dětství a mládí v našem městě. Na slavnosti promluvila ředitelka Francouzského institutu v Praze, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a starosta města Dobrušky. Památník, jehož autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský, se důstojně zařadí do plejády plastik zdobících naše město.

V městském lapidáriu instalovalo Vlastivědné muzeum výstavu František Kupka - návraty, která obrací pozornost návštěvníka na Kupkovo dětství a mládí a na jeho vztah k rodnému kraji i české kultuře. Část této výstavy, připravené ve spolupráci s královéhradeckým muzeem a firmou Tázler, bude využita pro vytvoření nové stálé expozice Kupkova života a díla v prostorách dobrušské historické radnice. Tam byla také zpřístupněna doplněná malá galerie Kupkových prvotin. Obě výstavy se těšily velkému zájmu dobrušských občanů a školních dětí.

Ve středu 8. října proběhla v dobrušském kině 70 slavnostní premiéra filmu režisérky Daniely Gébové František Kupka - symfonik barev a malíř kosmu. Zaplněný sál kina přivítal tvůrce filmu v čele s paní režisérkou. Autoři se podělili o své dojmy z tvorby tohoto díla. Producentem filmu byl Královéhradecký kraj a tak jeho hejtman, ing. Pavel Bradík, pozdravil přítomné diváky.

Kupkovo dílo bude nadále připomínat nejen expozice v historické radnici, ale i nové propagační materiály o jeho prvotinách i životě v Dobrušce. Univerzita Hradec Králové rovněž přislíbila vydat sborník referátů a diskusních příspěvků z konference, který by měl zájemcům rovněž přiblížit osobnost a dílo tohoto nevšedního umělce, jenž vyšel právě z našeho města a kraje.