Město Dobruška Město Opočno

Film Daniely Gébové

František Kupka, symfonik barev a malíř kosmu (1871 – 1957)

Malíř František Kupka, rodák z Orlických hor, se stal jedním z nejvýznamnějších světových malířů minulého století. Jeho abstraktní vize však byly tak průkopnické a futuristické, že až v posledních letech, díky novým vědeckým i psychologickým objevům, začíná být hloubka jeho tvorby znovu objevována. Dokumentární film zachycuje všechny jevy a vlivy, které na Františka Kupku během jeho neklidné, stále hledající cesty, ovlivněné metafyzickým krajem jeho dětství, spiritismem, vídeňskými nazarény, teozofií a setkáními v Paříži, působily.

Scénář napsala a film režírovala Daniela Gébová. Autorkou námětu je Lenka Jaklová. Za kamerou stál Tomáš Kresta, střihačské práce měl na starosti Jan Daňhel. Ve filmu hrají Martin Myšička a Miloš Skuček. Komentář namluvil Vladimír Dlouhý. Účinkují Jiří Mach, Vladislav Zadrobílek a Vlastimil a Tamara Markovi. Producentem filmu, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je Královéhradecký kraj.

Slavnostní předpremiéra filmu proběhla 8. října 2008 v sále Panoramatického kina 70 v Dobrušce v rámci doprovodného programu k mezinárodnímu sympoziu František Kupka - Čech, Francouz, Evropan za účasti autorů tohoto projektu.


Daniela Gébová

Režisérka a scénáristka Daniela Gébová je absolventkou Filmové a televizní fakulty Akademie Múzických umění v Praze, katedry dokumentární tvorby. Mezi úspěšné absolventy fakulty, pokračujícími ve vlastní tvorbě, se kromě ní řadí například Fero Fenič, Zdeněk Podskalský, Irena Pavlásková, Filip Renč, Olga Sommerová, Jan Svěrák, Helena Třeštíková a další.

Sama Daniela Gébová je autorkou celé řady výrazných dokumentárních projektů, v poslední době je známá především díky svému úspěšnému dokumentu z dnešního Ostravska Industriální elegie (2006), který zavádí diváka do zapomenutých hornických kolonií v okolí někdejší Nové huti Klementa Gottwalda. Rodačka z Ostravy ve svém filmu zachycuje nejen jejich fyzickou likvidaci, ale zejména mizející svět někdejší hornické slávy a obyčejných lidí, kteří v něm dožívají.


Dokument o Kupkovi zvítězil v kategorii filmů o výtvarném umění na mezinárodním festivalu filmů o umění Arts&film 2010 v Telči

Filmový umělecký dokument, který podle námětu Lenky Jaklové natočila režisérka a scénáristka Daniela Gébová byl v roce 2009 uveden v České televizi, viděli ho diváci v Paříži i jinde ve světě. Díky Vojtěchu Jasnému ho uvidí také studenti filmového umění v New Yorku. 26. června 2010 se stal film František Kupka, symfonik barev a malíř kosmu vítězem kategorie filmů o výtvarném umění na mezinárodním festivalu filmů o umění Arts&film 2010 v Telči.

Co dodat k tak úspěšné propagaci východočeského rodáka, světově známého umělce? Snad jen to, že na tom, jak se František Kupka dostává do všeobecného podvědomí české veřejnosti, mají největší zásluhu obě jmenované tvůrkyně.

Lenka Jaklová, nezávislá publicistka, novinářka, editorka a spisovatelka. Pochází, stejně jako Kupka z Dobrušky. Kromě filmu o Františku Kupkovi stála u myšlenky revitalizace hospitalu Kuks a spolu s nedávno zesnulým sochařem Vladimírem Preclíkem pracovala na vzniku Křížové cesty 21. století. K poctě Matyáše Bernarda Brauna a Františka Antonína Šporka ji pod názvem Příběh utrpení a nadějí člověka zrealizovalo patnáct předních českých sochařů.

Daniela Gébová, rodačka z Ostravy, talentovaná česká režisérka a dokumentaristka, již obdržela na Femina Filmu v roce 2007 v Ústí nad Labem cenu za dokument nazvaný Industriální elegie (2006). Teď slaví úspěchy s "Františkem Kupkou".


Františka Kupku si připomněli v Arcibiskupském paláci

V úterý 30. listopadu 2010 proběhlo v Arcibiskupském paláci adventní setkání, na které arcibiskup pražský, metropolita a primas český Mons. Dominik Duka OP pozval vzácné hosty. Mimo jiné ministra zdravotnictví České republiky Leoše Hegra, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, prvního radu velvyslanectví Francie v České republice Nicolase de Bouillane de Lacoste, rektora Akademie výtvarných umění J. T. Kotalíka, a další představitele české a francouzské kultury. Setkání se zúčastnil také titulární biskup marcelliánský a pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý či profesor Univerzity Karlovy Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.

Večer se nesl v duchu dvou propojených témat, představením Královéhradeckého kraje, odkud Dominik Duka pochází, a připomínkou Františka Kupky, světově uznávaného malíře a průkopníka abstraktního umění, který prožil dětství v Dobrušce. Právě jeho osobnosti byla věnována hlavní část programu. Nejprve pohovořil Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. na téma proč se právě František Kupka zapsal do dějin výtvarného umění a dosáhl světové proslulosti. Následně přítomní hosté zhlédli umělecký dokument režisérky Daniely Gébové František Kupka, symfonik barev a malíř kosmu. Za připomínku stojí, že na vzniku filmu, který se setkává s velkým zájmem diváků doma i v zahraničí, se podílelo mimo jiné i dobrušské vlastivědné muzeum. Z Dobrušky byla na setkání pozvána Bc. Vladimíra Svobodová, zastupitelka města a vedoucí kulturních zařízení.

Adventní setkání obohatila zajímavá výstava Matyáš Bernard Braun a jeho působení na Kuksu, zapůjčená Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Expozice jedinečných fotografií Jana Bartoše byla volně přístupná veřejnosti po celé období adventu ve vstupní hale Arcibiskupského paláce.

Mons. Dominik Duka OP tímto komorním večerem zahájil novou tradici adventních setkání v Arcibiskupském paláci.


Daniela Gébová před obrazem Amorfa
Daniela Gébová před světově proslulým obrazem Amorfa - Dvoubarevná fuga (1912) v pražské Národní galerii