Město Dobruška Město Opočno

Památník Františka Kupky

Zdeněk Kolářský – významný český sochař a medailér

Akademický sochař Zdeněk Kolářský žije a pracuje v Kostelci nad Orlicí. Je autorem volných figurálních plastik, portrétů, reliéfů, návrhů k raženým i litým medailím a mincím, mincovním ražbám, plaketám, nebo jejich modelům. Z medailérské tvorby můžeme jmenovat například ražby s portréty významných osobností Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Mánesa, Jana Zrzavého, Jiřího Trnky, Josefa a Karla Čapků, Jana Wericha, Jaroslava Ježka a mnoha desítek dalších. Je také tvůrcem nejrůznějších firemních značek, je autorsky podepsán pod známá loga mnoha organizací. Známé je například logo České pojišťovny. Razí medaile například pro významné instituce, v posledních měsících pracuje třeba pro Univerzitu Pardubice.

Město Dobruška oslovilo pana Kolářského a požádalo ho, aby se ujal realizace památníku Františku Kupkovi. Ten pracoval na přípravě a samotném vzniku dobrušského památníku řadu dlouhých měsíců. On sám popisuje tuto dlouhou cestu za novým monumentálním dílem takto:


Památník Františka Kupky, od návrhů k realizaci sochařem Zdeňkem Kolářským

Poté, co Zastupitelstvo města Dobrušky rozhodlo o vybudování památníku Františka Kupky, obrátilo se na mne s žádostí o návrh a realizaci tohoto díla, tedy s žádostí vytvořit památník s portrétní deskou a doplňujícím textem o tohoto význačného českého umělce, který v Dobrušce prožíval své dětství a mladá léta.

Záměrem bylo skloubit kubizující tvar kamenného bloku památníku do obsahového souladu s portrétní pamětní deskou a písmem. Kamenné bloky na levé straně jsou sesazeny tak, aby vysunutá část - skosený horní blok připomínal šikmou linii tvaru zastřešení - symbol domova. Prohnutý tvar spodního bloku pak naznačuje kolébku zrodu – předurčení budoucího Kupkova malířského díla.

František Kupka vyrůstal a dospíval v Dobrušce v letech 1872 – 1889. Zde také vznikaly jeho první výtvarné pokusy. Počátky malířského úsilí jsou zachyceny ve spodní části pamětní desky. Ta je výrazně diagonálně členěna dvojicí křivek komponovanou tak, aby připomínala dominantu Paříže – Eiffelovu věž. Reliéfní portrét malíře, je v nadživotní velikosti, je umístěn do horní pravé části desky a byl inspirován fotografií z roku 1929. Portrét překrývá plochu levé části základního plánu, ten je tvořen reliéfním přepisem Kupkova obraz Čáry, plochy, prostor III z let 1921 – 1927. Tento obraz se nachází ve sbírkách Galerie Centre Georges Pompidou v Paříži. Reliéfní čáry, plochy a vyjádření prostoru malířem mi umožnilo naznačit prolínání jeho životního příběhu s jeho celoživotním uměleckým dílem. Pod obloukem věže v dolní části je umístěn reliéfní přepis malby veduty města Dobrušky z roku 1889, vytvořené koncem Kupkova studia na akademii, a jeho nejrannější projev malířského nadání, motiv osedlaného koně z vývěsního štítu dobrušského sedláře Šišky, u něhož se Kupka vyučil.

Text na desce je rozvržen do tří řádků

"Dílu českého malíře
A vzpomínce na jeho mládí
V Dobrušce 1872 – 1889",

je umístěn vlevo mezi dva bloky kamene, přečnívá do strany a horizontálně se dotýká dolní části portrétní pamětní desky. Pod touto deskou je v reliéfní kontuře psaná faksimile podpisu Františka Kupky. Vpravo signatura autora a rok vzniku díla. Materiálem je laminát zabarvené hmoty na starobronz s povrchovou úpravou. Pamětní deska má rozměr 72 x 54 cm. Nosný pískovcový blok je vysoký 221 cm, nadzvednuté tvarované kamenné části levé strany památníku s textovou deskou jsou vysoké 192 cm.


Ak. soch. Zdeněk Kolářský
Kostelec nad Orlicí 27. 8. 2009