Město Dobruška Město Opočno

Malířovo mládí v Dobrušce

Dům F. Kupky v Dobrušce, čp. 323

Na počátky Kupkovy umělecké tvorby se nepochybně podílelo také prostředí, z něhož vyšel. Kratinká epizoda pobytu v Opočně jen pár měsíců po narození (23. září 1871) byla vystřídána delším obdobím dětství a mládí prožitém v Dobrušce v závěru devatenáctého století.

Již jako malý chlapec rád maloval a tato záliba později přerostla ve smysl jeho života. Jeho velký talent by však skončil nenaplněný, kdyby nebylo tehdejšího dobrušského starosty Josefa Archleba. Člověka, který dokázal pochopit a prosazovat všechno nevšední, všechno, co přinášelo do zaběhnutých kolejí maloměstského života něco nového. Iniciátora průmyslového rozvoje města, organizátora dvou hospodářských a průmyslových výstav v Dobrušce v letech 1889 a 1892.

Zřejmě to byl právě Archleb, který Františkovu otci, jenž pracoval jako městský tajemník, tedy Archlebův podřízený, vysvětlil, že by bylo škoda tak talentovaného chlapce nedat na příslušná malířská studia. A když k tomu přidal i částečné mecenášské zaopatření, bylo o Františkově dalším osudu rozhodnuto.

Začínající malíř nebyl vůči svému dobrodinci nevděčný. Jak jinak by se mu lépe odměnil, než právě obrazy. A tak několik jeho prvotin bylo vytvořeno právě pro Josefa Archleba a dokonce na jeho objednávku, která byla zřejmě další formou mecenášské pomoci mladému studentovi. Kupka namaloval obrazy s historickou tématikou pro hospodářské a průmyslové výstavy v Dobrušce v letech 1889 a 1892. Pro první ze zmíněných výstav bylo zřejmě určeno i jeho další rozměrné plátno, které dnes známe pod názvem Panoráma Dobrušky.

Pamětní deska na domě v Dobrušce

Kupka odešel z Dobrušky po osmnácti letech pobytu, zakončeném nepříliš úspěšným vyučením řemeslu sedlářskému. Malířství začal studovat u mistra Studničky v Jaroměři, později v Praze, ve Vídni a v Paříži. V Paříži také žil s přestávkami od roku 1895 až do své smrti (24. června 1957 v Puteaux u Paříže).

Město Dobruška na svého velkého krajana nezapomnělo. Na domě, v němž prožíval svá mladá léta, je instalována pamětní deska. Město, z něhož vyšel velký malíř do světa, si Kupkova odkazu mimořádně váží. V nedávné minulosti byla všechna jeho díla, které jsou uložena v městském muzeu, odborně restaurována a instalována v malé galerii v reprezentačních prostorách staré dobrušské radnice.

Kupkovo jméno nese i jedna z dobrušských ulic a největší základní škola ve městě. Před touto školou byl v souvislosti s mezinárodní konferencí o Kupkově životě a díle v roce 2008 odhalen památník připomínající jeho vztah k Dobrušce. Dobruška, Opočno a další obce založily dobrovolný svazek obcí, pojmenovaný Rodný kraj Františka Kupky.