Město Dobruška Město Opočno

Raná tvorba

Firemní štít J. Šišky, olej na plechu, 1885

Malíř světového jména František Kupka patří ke spoluzakladatelům výtvarné abstrakce, která počátkem 20. století začala dobývat svět. Do pokladnice světové kultury přispěl svým osobitým a originálním způsobem, který jeho tvorbu řadí k předním dílům moderního výtvarného umění, jež oslovuje vnímavého diváka i přes století, které nás dělí od jejího vzniku aktuálním a současným uměleckým poselstvím.

Dobruška je hrdá na to, že svou uměleckou dráhu odstartoval Kupka právě zde a právě díky pochopení, kterého se mu ve městě jeho dětství a mládí dostalo. Vždyť tady vytvořil své první obrazy, které jsou stále hmatatelným důkazem jeho talentu, který se právě v Dobrušce začal rozvíjet.

Nejstarším známým a dochovaným dílem Kupkovým je firemní štít sedlářského mistra Šišky, olejomalba na plechu, kterou autor vytvořil možná i trochu jako projev vděčnosti řemeslníkovi, u něhož se učil, ale jehož řemeslo vůbec nemiloval a nezvládal. Osedlaný, klidně stojící koník, jakoby přímo symbolizoval solidnost řemesla, jehož měl být propagátorem. Materiál, na němž byla malba vytvořena, však nepatří k nejtrvanlivějším. Zejména je velice citlivý na vlhkost, vyvolávající korozi, která pomalu ale jistě hrozila dílo zničit. Definitivní záchranu přinesl až radikální restaurátorský zásah, díky němuž byl plech upevněn na dřevěnou desku a celý obraz dostal i nový pevný rám, v němž již barevné vrstvy nemohou praskat jako na původním samostatném ohebném plechu.

Dekorativní panel La ferme, olej na plátně, 1891

Pro svého mecenáše Josefa Archleba namaloval Kupka rovněž firemní obraz, propagující Archlebovu továrnu na likéry La ferme. Neznámo proč však nebylo dílo úplně dokončeno. Možná, že šlo již o období, kdy Archlebovy podnikatelské i politické aktivity začaly jeho přílišnou velkorysostí a špatným odhadem situace postupně krachovat. A tak pochopitelně neměla smysl ani jejich oslavná propagace.

Panna Maria Lourdská, olej na plátně, 1885

Z dalších Kupkových "dobrušských" děl uveďme jeho obrazy s náboženskými náměty, představované tématy Počátek moudrosti je bázeň Páně, Panna Maria Lourdská či Anděl strážný. V prvním případě jde spíše než o autorskou práci o rozsáhlou přemalbu původního staršího obrazu a u dalších obrazů o kopie či repliky, zhotovené pravděpodobně podle tehdy velmi rozšířených barvotiskových předloh, zpodobňujících anděla strážného, chránícího před nebezpečím dvě malé děti a častý způsob zobrazování lourdského zázračného mariánského zjevení.

Kupka je údajně také autorem dvou kostelních korouhví se zpodobením světců. V tomto případě však jeho autorství není odbornými expertízami potvrzeno. Ústní tradice, která doprovázela obrazy na jejich cestě do muzejních sbírek, však Kupku za autora považuje.

Pozoruhodná je i cesta, kterou se obrazy do dobrušských muzejních sbírek dostaly. Podle záznamů o jejich nabytí je Kupka daroval svému známému jako splátku na jakýsi dluh, který u něho měl. Onen dotyčný zřejmě netušil (a netušil to pravděpodobně ani v době kdy díla předal muzeu), že cenou, kterou obrazy za několik desítek let budou mít, splatil Kupka svůj dluh mnohonásobně.

Panoráma Dobrušky, olej na plátně, 1889 Portrét otce, olej na plátně, 1888

Největší jeho dochovanou prací je Panoráma Dobrušky, velké plátno s pohledem na město od dnešního sídliště rodinných domků na Belvederu, místo něhož tam je ovšem jen tehdejší travnatá stráň. Obraz realisticky zachycuje město tak, jak vypadalo před nástupem do výrazných změn, jež mu přineslo dvacáté století. Zdůvěrňujícím a zlidšťujícím prvkem je žánrová postavička malé husopasky dominující plátnu vedle výrazných městských staveb.

Všechny tyto obrazy se dostaly do majetku města a jsou v péči dobrušského muzea. Kolekce rané Kupkovy malířské tvorby je doplněna o portrét Václava Kupky, umělcova otce darovaný městu Dobrušce osobně autorem s přáním, aby byl instalován v prostorách, v nichž umělcův otec pracoval jako městský tajemník. Přání se vyplnilo až v současnosti, kdy obraz tvoří součást malé Kupkovy galerie v reprezentačních prostorách radnice. Dobrušské muzeum vlastní i další Kupkův dar, akvarel Skály v Bretani, který řadíme ke Kupkovým ranějším pracím jeho "francouzského" období. V šedesátých letech minulého století zakoupilo muzeum dvě Kupkovy kresby tužkou v antikvariátu, kam je prodal neznámý vlastník.